Atsisiųskite eismo įvykio deklraciją PDF  formatu.

Kada galima pildyti deklaraciją

Pagal šiuo metu galiojančių Kelių eismo taisyklių nuostatas policiją privalote kviesti tik tuomet, jei:

  • eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužaloti žmonės;
  • eismo įvykyje dalyvavo daugiau nei dvi transporto priemonės ir nėra aiškus įvykio kaltininkas;
  • šalys nesutaria dėl eismo įvykio aplinkybių;
  • įvykio vietoje nėra asmens, kurio turtui padaryta žala.

Visais kitais atvejais galite tiesiog užpildyti eismo įvykio deklaraciją.

Ką daryti su užpildyta deklaracija

Jeigu užpildote deklaraciją pats, vieną deklaracijos kopiją pasilikite sau, o kitą atiduokite kitam eismo įvykio dalyviui. Jei esate eismo įvykio kaltininkas, per 3 dienas turite pateikti ją savo draudimo kompanijai. Jei esate nukentėjusysis eismo įvykio metu, turite kreiptis į tą draudimo įmonę, kurioje apdraustas įvykio kaltininkas.

eismo-ivykio-deklaracija